• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Zarządzanie zaopatrzeniem

  Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak optymalizować koszty zakupów i dostaw oraz  zmniejszyć pracochłonność zaopatrzenia?

  W trakcie naszej 20-letniej pracy, Klienci często sygnalizowali nam wiele problemów dotyczących zarządzania zaopatrzeniem. Kwestia zaopatrzenia jest szczególnie istotna

  w przypadku firm budowlanych ponieważ:

  • Ogromna ilość dostaw materiałowych, realizowanych w dużym rozproszeniu, utrudniająca zarządzanie oraz optymalizację kosztów materiałów i ich dostaw
  • Brak kontroli warunków zakupu (zakupy są niezależnie realizowane przez sporą liczbę osób), powodujący często nieuzasadnione zwiększenie kosztów, co przy dużym udziale materiałów w kosztach przedsięwzięć zmniejsza ich rentowność,
  • Częste powtarzanie dzień pod dniu zakupów tych samych materiałów, zwiększające koszty dostaw i pracochłonność zaopatrzenia
  • Zbyt późne zamawianie materiałów, które skutkuje opóźnieniami w realizacji prac
  • Brak wiedzy o historii cenowej zakupów danego materiału u różnych dostawców oraz o ich rzetelności, utrudniający podejmowanie szybkich decyzji o wyborze najlepszego źródła zaopatrzenia.

  Te i wiele innych problemów, które staraliśmy się rozwiązać dla naszych Klientów, spowodowało, że zaprojektowaliśmy własny moduł, realizujący kompletny proces zaopatrzeniowy ukierunkowany w szczególności na inwestycje, realizowane przy rozproszonej strukturze organizacyjnej.

  Moduł zaopatrzeniowy programu mBudowy umożliwia planowanie i kontrolę realizacji zapotrzebowań materiałowych przedsięwzięcia na każdym jego etapie, oferując rozbudowane mechanizmy wspierające ten proces.

  Jednocześnie, system nie narzuca konkretnego sposobu realizacji zaopatrzenia. Sam zdecydujesz, które możliwości modułu wykorzystasz.

  Zarządzanie zaopatrzeniem wspierane jest w systemie mBudowy w kilku obszarach:

  Nazwa projektowa modułu, do której obliguje nas umowa o dofinansowanie, brzmi “e-Zamówienia”. W opisach często w skrócie nazywamy go “Zaopatrzenie”.