• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Zarządzanie przedsięwzięciami (inwestycje i projekty)

  • Zgodzisz się, że że sukces biznesu wykuwa się na budowach?
  • Czy programy, które użytkujesz w firmie wspierają realizację inwestycji?

  Przedsięwzięcia biznesowe, takie jak inwestycje budowlane, czy projekty informatyczne, mają swoją specyfikę, która wyróżnia je na tle innych branż. Charakteryzuje je m.in.: 

  • Niewielka powtarzalność kontraktów oraz ich duża złożoność organizacyjna 
  • Zaangażowanie różnorodnych zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych, wykorzystywanych w dużym rozproszeniu (budowy) i ze zmiennym natężeniem
  • Rozproszona i zmienna struktura organizacyjna firmy (budowy i zespoły projektowe) utrudniająca np. zbudowanie stałej infrastruktury informatycznej
  • Powstawanie większości wiedzy biznesowej poza siedzibą firmy, co wymaga oprogramowania pozwalającego rejestrować ją nawet w podstawowych warunkach technicznych.

  Większość dostępnych na rynku programów do zarządzania firmą nie odpowiada na te potrzeby, pomijając tym samym wspomaganie tego, co jest dla Twojej firmy fundamentem biznesu. Dlatego w module zarządzania przedsięwzięciami, dajemy Ci narzędzia, które pomogą Ci kompleksowo obsłużyć podstawę procesu biznesowego, jakim jest inwestycja (w firmach budowlanych) lub projekt (np. w firmach informatycznych). 

  Ze względu na pewną odmienność procesy biznesowe podzieliliśmy na:

  • Przedsięwzięcia - realizacja inwestycji / projektów
  • Gwarancje - obsługa gwarancyjna, w tym gwarancje własne i obce

  Podział ten umożliwia definiowanie dla obu typów procesów innych zestawów danych. Mimo to, ich konstrukcja i obsługa są bliźniaczo podobne, zgodnie z naszą podstawową zasadą - jak najwięcej unifikacji. Dlatego często określamy je wspólnym mianem procesu (większość funkcjonalności możemy omówić na przykładzie przedsięwzięć, opisując w końcowym rozdziale zagadnienia specyficzne dla gwarancji).
  Możliwość powiązania ze sobą przedsięwzięć i gwarancji pozwala budować kompletny proces obsługi kontraktu. Można np. wzajemnie powiązać etapy negocjacji kontraktu z realizacją inwestycji / projektu i dalej, z obsługą gwarancyjną.

  Zarządzanie przedsięwzięciami i gwarancjami wspierane jest w systemie mBudowy przez szereg funkcji:

  Nazwa projektowa modułu, do której obliguje nas umowa o dofinansowanie, brzmi “e-Nadzór”. W opisach często w skrócie nazywamy go “Przedsięwzięcia”.