• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Zapotrzebowania materiałowe

  Czy w Twojej firmie zaopatrzenie jest realizowane w wielu miejscach niezależnie?

  W systemie mBudowy umożliwiamy wprowadzenie zapotrzebowania, które w praktyce jest niczym innym, jak listą materiałów i usług wraz z określonymi:

  • Maksymalnym cenami i / lub maksymalną wartością ogólną (wynikającą np. z budżetu  / kosztorysu)
  • Oczekiwanym terminem realizacji i miejscem dostawy.
  • Takie zapotrzebowania możemy wprowadzić:
  • Z pozycji przedsięwzięcia / gwarancji - dzięki temu, po jego realizacji może nastąpić automatyczna aktualizacja ich budżetu kosztów zrealizowanych
  • Dla działu firmy - pozwoli to na automatyczną aktualizację budżetu kosztów zrealizowanych działu
  • Bezpośrednio w module zaopatrzeniowym - w tym przypadku możliwe jest ręczne powiązanie zaopatrzenia z procesem lub działem, lub też pozostawienie go bez powiązania.

  Wszystkie wprowadzone w systemie zapotrzebowania są natychmiast widoczne dla zaopatrzeniowców w Twojej firmie, którzy dowolnie filtrując i sortując listę (np. po terminie czy miejscu dostawy), mogą wybierać zapotrzebowania do realizacji.

  Konsolidacja zapotrzebowań

  Czy nie wynegocjujesz lepszych cen zamawiając większe ilości?

  Jeżeli uznasz, że warto wybrane zapotrzebowania przetwarzać łącznie (np. łącznie zamawiać) masz możliwość ich skonsolidowania. W efekcie, system sam zsumuje pozycje dla tych samych materiałów i usług, tworząc jedno zapotrzebowanie. Jednocześnie przechowa informacje o źródłowych zapotrzebowaniach, co w efekcie umożliwi dostarczenie materiałów we właściwe miejsce i w wymaganym terminie oraz zaktualizowanie odpowiednich budżetów.