• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Promocja na START!

   

  System mBudowy - Opis produktu

  System mBudowy to nasza odpowiedź na problemy i oczekiwania firm z branży budowlanej, wynikające z konieczności zarządzania złożonym procesem inwestycyjnym w coraz bardziej wymagającej sytuacji gospodarczej. Opierając się na 20-letnim doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy, stworzyliśmy nowoczesne narzędzie niezbędne każdej firmie, która chce znacząco zredukować koszty i osiągnąć silną pozycję na rynku.

  W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i prostoty użytkowania, połączyliśmy nowatorskie rozwiązania internetowe dla biznesu z najwyższym poziomem bezpieczeństwa, dzięki czemu:

  Informatyka na budowie
  • Program mBudowy jest przystępny cenowo dla każdej, nawet niewielkiej firmy
  • Korzystanie z systemu nie wymaga żadnych inwestycji sprzętowych, zakupu licencji i aktualizacji, ani własnej obsługi informatycznej 
  • Dostęp do systemu mBudowy jest możliwy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie przez przeglądarkę internetową (model SaaS), przy użyciu nawet niezbyt mocnego łącza internetowego (np GSM)
  • System jest gotowy do użycia natychmiast po uruchomieniu, bez żmudnego i kosztownego wdrożenia, charakterystycznego dla innych rozwiązań. Dlatego, będziesz mógł używać programu natychmiast po zarejestrowaniu swojej firmy w serwisie mojebudowy.pl
  • Mechanizmy obsługi i interfejs są maksymalnie zbliżone do aplikacji desktopowych, do których przyzwyczajeni są nasi Klienci
  • System jest otwarty na integrację z innymi programami (API i eksport danych)
  • mBudowy zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności danych, dzięki szyfrowanej transmisji danych, codziennym szyfrowanym kopiom danych oraz zbudowaniu infrastruktury odpornej na awarie sprzętowe, awarie łączy internetowych i zasilania.

  System  mBudowy składa się z czterech modułów:

  • Zarządzanie kontaktami – zarządzanie relacjami z szeroko rozumianym otoczeniem firmy  (pracownicy, kontrahenci, instytucje i urzędy, ...)
  • Zarządzanie przedsięwzięciami – planowanie i zarządzanie realizacją  inwestycji.
  • Zarządzanie zasobami – bieżąca obsługa, zarządzanie, rezerwacje i rozliczanie czasu pracy zasobów sprzętowych i ludzkich firmy
  • Zarządzanie zaopatrzeniem – realizacja kompletnego procesu zaopatrzeniowego począwszy od zapotrzebowania materiałowego, przez obsługę gromadzenia ofert dostawców, aż po zamówienie i potwierdzenie dostawy.

  Dodatkowo obsługa procesu inwestycyjnego wspierana jest przez:

  • Budowę i zarządzanie harmonogramami inwestycji i innych działań wraz z określaniem i kontrolą budżetów i stanu realizacji
  • System rejestracji, planowania i kontroli zadań oraz zdarzeń wraz z powiadomieniami i przypomnieniami (w tym mailowe i SMSowe)
  • Obsługę rejestru dokumentacji i korespondencji wraz z możliwością przechowywania, katalogowania dokumentów  i ich powiązania z operacjami w systemie, etapami inwestycji itp.
  • Planowanie z wyprzedzeniem operacji, takich jak: zapotrzebowania materiałowe, fakturowanie, czynności obsługowe zasobów (np. przeglądy, badania) oraz definiowanie operacji cyklicznych

  Dzięki takiej strukturze, system mBudowy umożliwia internetową obsługę  pełnego procesu biznesowego firmy, począwszy od etapu negocjacji kontraktu z Klientem, przez zarządzanie inwestycją, po pełną obsługę udzielonych i uzyskanych gwarancji. 

   

  Informatyka na budowie