• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Rezerwacje zasobów

  Czy proste i efektywne planowanie wykorzystania użytkowanych zasobów jest wykonalne bez systemu informatycznego?

  Dzięki tej funkcjonalności, która jest kluczowa dla działania całego systemu, będziesz mógł wygodnie planować wykorzystanie zasobu dla danego przedsięwzięcia lub zrobić rejestrację rezerwacji historycznej.

  Wprowadzenie przez Ciebie rezerwacji, jej potwierdzenie oraz wszelkie zmiany dokonywane w ich danych lub statusach, spowoduje wysyłanie odpowiednich powiadomień pomiędzy zainteresowanymi pracownikami. Próba zarezerwowania zasobu posiadającego już rezerwację w wymaganym okresie, wygeneruje ostrzeżenie, lecz nie zablokuje jej dokonania (rezerwacja wstępna). Rozwiązanie ewentualnych konfliktów będzie należeć do osoby odpowiedzialnej za potwierdzenie rezerwacji, w porozumieniu z osobami rezerwującymi. Mechanizm taki pozwala optymalnie planować wykorzystanie posiadanego zasobu (możliwe przesunięcie, lub łączenie rezerwacji, zbliżonych czasowo i lokalizacyjnie, czy wreszcie realizację części prac przez zamówienie usługi na zewnątrz).

  Rezerwacja może być wykonana z poziomu:

  • Procesu typu Przedsięwzięcie, Gwarancja -  jest to najwłaściwszy dla logiki systemu sposób rezerwacji zasobu
  • Określonej lokalizacji, czyli działu lub komórki firmy. Ten sposób rezerwacji przebiega podobnie jak z poziomu procesu
  • Modułu Zasoby – najprostszy, ale nie rekomendowany sposób, który pozwala na rezerwację konkretnego zasobu / zespołu zasobów w określonym okresie czasu (tak utworzona rezerwacja może być następnie ręcznie kojarzona z przedsięwzięciami, gwarancjami, działami firmy, itp.).

  Mechanizm rezerwacji pozwala na:

  • Automatyczne powiązanie rezerwacji z przedsięwzięciem, gwarancją, lub działem firmy
  • Zbiorczą rezerwację dowolnej ilości zasobów
  • Określenie budżetu dla realizacji zadań i jego automatyczną aktualizację
  • Wygenerowanie zadania potwierdzenia rezerwacji dla wszystkich osób odpowiedzialnych za nie
  • Automatyzację tworzenia powiadomień / przypomnień o zbliżającym się terminie rezerwacji.