• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Rejestracja danych kontaktów

  • Ile razy dziennie potrzebujesz informacji pozwalających Ci natychmiast się z kimś skontaktować? 
  • Czy zawsze posiadasz te informacje w swojej komórce, notesie, czy skrzynce mailowej? 
  • Czy takie informacje zawsze pozostają w Twojej firmie, w momencie, kiedy zwalnia się pracownik kluczowy dla danego obszaru kontaktów?

  System mBudowy wspomaga gromadzenie pełnej informacji o kontaktach, co oznacza, że w zależności od rodzaju kontaktu będziesz mógł rejestrować dla niego różne dane, np. kontaktowe, personalne i kadrowe, transakcyjne, podatkowe oraz biznesowe.Rodzaje gromadzonych danych zależą od rodzaju kontaktu (np. osoba, kontrahent), a w przypadku kontrahenta - dodatkowo od kategorii (np. odbiorca, dostawca, podwykonawca) oraz typu podmiotu (np. firma, bank, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy / Miasta, Sąd). Jeśli zatem przypiszesz kontrahentowi kategorię „podwykonawca” i zaznaczysz checkbox „jest zasobem”, kontrahent ten pojawi się na liście wyboru rezerwacji zasobów. Możliwe jest przypisanie kontaktowi dowolnej liczby kategorii - kontakt może być jednocześnie odbiorcą, podwykonawcą oraz dostawcą. 

  Dla kontrahentów istotną kategorią danych jest również lista branż, w których działa. Dzięki temu, możliwe jest szybkie wyszukiwanie wszystkich podmiotów w danej branży, np. firm ciesielskich lub informatycznych. Każdej firmie, z którą współpracujesz, możesz przypisać dowolną liczbę branż.

  W przypadku kontrahentów posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną możliwe jest zdefiniowanie odpowiedniego powiązania, np. centrala / oddział / płatnik / nabywca / odbiorca. 
  Dodatkowo, w systemie istnieje opcja określenia trzech poziomów dostępności i ochrony danych:

  • ogólnodostępna (będzie ją widział każdy użytkownik programu Twojej firmy)
  • poufna (widoczna tylko dla użytkowników, którym zezwolisz na dostęp do danych poufnych, np. prywatne dane adresowe)
  • chroniona (widoczna tylko dla użytkowników z dostępem do danych chronionych, np. dane objęte ustawową ochroną danych)

  Kolejną pomocną funkcją modułu jest możliwość przeniesienia wszystkich operacji z jednego kontaktu na inny. Dzięki niej, będziesz mógł jednym ruchem podmienić we wszystkich dokumentach jeden kontakt (powielony) na drugi (właściwy), a następnie zbędny kontakt usunąć, bez ryzyka dla kompletności dokumentów.

  Poza danymi, zdefiniowanymi przez twórców programu, otrzymasz również możliwość definiowania dowolnej liczby własnych danych.