• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Przedsięwzięcia - pozostałe funkcje

  Wiele funkcji jest wspólnych dla całego systemu mBudowy, w związku z tym, zostały omówione w rozdziale poświęconym zarządzaniu kontaktami (jedyny moduł, wymagany do pracy systemu). W tym miejscu zostanie przedstawione znaczenie tych funkcji wyłącznie dla zarządzania przedsięwzięciami.

  Fakturowanie kontraktów

  Czy nie byłoby lepiej wpisywać faktury do systemu od razu kiedy wiesz, kogo, kiedy i za co obciążyć, a potem otrzymać powiadomienie, że nadszedł termin jej wydrukowania?

  Funkcja umożliwia fakturowanie przedsięwzięć, ich poszczególnych etapów oraz związanych z nimi konkretnych usług i materiałów. mBudowy obsługuje cały zakres dokumentów oraz ich korekty, czyli zarówno faktury VAT, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe, jak i proste rachunki. Dokumenty mogą być wystawiane ręcznie, planowane z wyprzedzeniem, definiowane jako cykliczne, czy też powielane na podstawie innych wcześniej wystawionych. W efekcie wystawienia tych dokumentów, w systemie może następować automatyczna aktualizacja budżetów zrealizowanych przychodów.

  Zadania inwestycyjne i zdarzenia

  Setki zadań, wydarzeń spotkań realizowanych przez wielu Twoich pracowników i podwykonawców ... Czy panowanie nad tym wszystkim nie zabiera Ci zbyt wiele czasu?

  Z perspektywy zarządzania procesami biznesowymi, istotna jest możliwość powiązania realizacji zadania, czy zdarzenia z konkretnym procesem lub jego etapem oraz określenia jego znaczenia dla oceny postępów realizacji tego procesu, czy etapu.

  Zarządzanie dokumentacją inwestycyjną

  Niejednokrotnie musiałeś odszukać jeden z mnóstwa dokumentów powstałych w Twojej firmie.
  Czy nie warto aby zrobił to za Ciebie program?

  Najwięcej istotnej dla firmy dokumentacji, powstaje w trakcie realizacji przedsięwzięć (inwestycje / projekty) oraz obsługi gwarancyjnej. Bardzo często są to setki, a bywa, że tysiące informacji oraz dokumentów. Możliwość ich rejestracji w trakcie przebiegu procesu biznesowego i w ścisłym powiązaniu z nim, ma zasadnicze znaczenie dla późniejszego posługiwania się tymi dokumentami. Dzięki systemowi mBudowy  cała dokumentacja inwestycyjna jest dostępna w dowolnym momencie i miejscu, przez Internet. Dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych bezpośrednio w systemie, jak i poza nim, a następnie do niego wczytanych.

  Ocena współpracy

  Czy historia współpracy z kontrahentami byłaby pomocna przy wyborze rzetelnych i tańszych firm?

  Ocena współpracy z kontaktem opisana przy okazji modułu zarządzanie kontaktami może być dokonywana bezpośrednio w miejscu pozyskania takiej informacji, czyli np. w module obsługi przedsięwzięć. Ocena zostanie wtedy automatycznie powiązana z konkretnym przedsięwzięciem oraz z jego etapami, zadaniami, dostawami, etc.

   

  Pytanie wprowadzające ???