• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Polityka prywatności

  Polityka Ochrony Prywatności Systemu mBudowy

  • Zasady podstawowe
   Administratorem danych osobowych jest BKK Spółka Jawna, zwana dalej BKK, ul. Cicha 15 55-200 Marcinkowice, NIP 9121850274. BKK jako administrator danych, przykłada należytą wagę do kwestii prywatności Użytkowników systemu mBudowy oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych  zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  • Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
   Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych  wykorzystywane są przez BKK wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Programem. Mechanizm cookies wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, umożliwienia działania funkcjonalności modułów systemu zdefiniowanych w Regulaminie Serwisu i identyfikacji Użytkownika.
  • Dane osobowe
   BKK jako administrator danych osobowych udostępnionych przez użytkownika, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z RODO, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Systemu mBudowy. 
  • Dane wymagane podczas rejestracji w Systemie mBudowy.
  • Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym można podzielić na obligatoryjne i nieobligatoryjne. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy obligatoryjnie podać następujące dane: login, aktualny adres poczty elektronicznej, hasło, weryfikacja hasła. Nieobligatoryjne pola to: imię i nazwisko użytkownika. Do poprawnego zakończenia procesu rejestracji konieczna jest akceptacja regulaminu serwisu i poprawna weryfikacja skryptu zabezpieczającego rejestrację.
  • Dane ujawniane w Profilu Użytkownika
   W profilu użytkownika wyświetlane są dane osobowe Użytkownika takie jak imię i nazwisko, adres e-mail  oraz część danych nieobowiązkowych.
  • Treści zamieszczane przez Użytkowników
   Treści zamieszczane przez użytkowników w Programie widoczne są dla pracowników firmy użytkownika zgodnie z nadanymi  przez administratora firmy uprawnieniami oraz dla administratora danych firmy użytkownika. Po stronie Użytkownika jest posiadanie odpowiednich zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych jego pracowników i klientów.
  • Treści Platformy
   Administrator dokłada wszelakich starań, aby informacje zamieszczone w Programie były aktualne i zgodne z prawdą.
  • Przechowywanie i ochrona informacji
   Dane osobowe użytkowników Programu są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
  • Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
   Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je zmieniać, a także usunąć. BKK zastrzega sobie prawo do blokady konta użytkownika lub odmowy usunięcia danych Użytkownika, którego udział w Programie został zakończony, z uwagi na sprzeczne z regulaminem korzystanie z Programu. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.
  • Wyłączenie odpowiedzialności
   BKK  nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników w systemie mBudowy oraz za treści, do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkownika w Programie. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.
  • Informacje wysyłane do Użytkownika
   BKK zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Programu  korespondencji elektronicznej zawierającej wszelkie informacje o systemie mBudowy.
  • Informacje dodatkowe
   BKK może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Administrator umieści w ramach systemu informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności.

   
  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt z administratorem systemu: e-mail: biuro@mojebudowy.pl


  25 maj  2018 r.

  do góry strony >>