• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Obsługa gwarancyjna

  Czy, kiedy klient zgłasza po roku reklamacje, natychmiast wiesz, czy ma do niej prawo i kto odpowiada za źle wykonaną pracę lub wadliwe materiały?

  Obsługa gwarancji, szczególnie w przypadku inwestycji budowlanych, bywa zagadnieniem złożonym, mającym kluczowe znaczenie dla wizerunku Twojej firmy, a jednocześnie charakteryzuje się dużą pracochłonnością.
  Specyfika obsługi procesu gwarancyjnego w sektorze project business wynika z:

  • Niepowtarzalności inwestycji, skutkującej różnorodnością warunków gwarancyjnych
  • Długotrwałości okresów gwarancyjnych (nawet do 5-ciu lat w przypadku budynku)
  • Dużej ilości elementów podlegających różnorodnym warunkom gwarancji (inne są warunki i okresy gwarancji dla elementów budynku, a inne dla urządzeń)
  • Możliwości wystąpienia wielu podmiotów uprawnionych do egzekwowania gwarancji dla każdej inwestycji (szczególnie w przypadku inwestycji deweloperskich)
  • Licznych podmiotów zobowiązanych do świadczenia gwarancji (np. podwykonawcy) i nadzorowania jej obsługi (np. kierownik budowy)
  • Różnych terminów rozpoczęcia biegu gwarancji dla poszczególnych podmiotów (klientów) i przedmiotów gwarancji (elementy inwestycji)

  W związku z tym, mBudowy umożliwi Ci rejestrację warunków gwarancji dla każdego przedmiotu gwarancji, w szczególności:

  • Podmiotu gwarancji, czyli każdego uprawnionego do egzekwowania jej warunków
  • Okresu obowiązywania gwarancji - dla każdego podmiotu początek i koniec okresu gwarancji może być odmienny
  • Listy osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń gwarancyjnych
  • Przedmiotu zobowiązanego do świadczenia gwarancji (np. wykonawca robót, dostawca)
  • Procedury reklamacyjnej, obejmującej m.in. terminy i tryb usunięcia usterek (np. warunki te będą odmienne dla reklamacji drzwi, a inne dla awarii wodociągu na tym samym obiekcie)
  • Dokumentacji wytworzonej w procesie obsługi gwarancji.

  W ramach obsługi procesu, dla poszczególnych zakresów obsługi gwarancyjnej (elementów gwarancji), w mBudowy rejestrowane mogą być zdarzenia reklamacyjne w trzech w kontekstach: od klienta, do dostawcy oraz do podwykonawcy. System nie narzuca konkretnego sposobu obsługi reklamacji i daje Ci szereg możliwości:

  • Zgłoszenie reklamacji przez uprawniony podmiot - może być pisemne lub mailowe
  • Rejestracja zgłoszenia w systemie
  • Sprawdzenie zgodności zgłoszenia z warunkami gwarancji zapisanymi w systemie, może być poprzedzone informacją dla osoby uprawnionej do rozpatrzenia reklamacji
  • W przypadku zgodności reklamacji z warunkami gwarancji - możliwe jest umówienie wizji lokalnej specjalisty w celu określenia zasadności reklamacji
  • W razie potwierdzenia zasadności reklamacji, możliwe jest przekazanie zlecenia dla osoby odpowiadającej za nadzór usunięcia usterek lub podmiotu zobowiązanego do obsługi reklamacji (np. kierownik budowy, lub podwykonawca)
  • Możliwe jest dokumentowanie usunięcia usterek, lub odrzucenia reklamacji przez rejestrację w systemie stosownego protokołu.