• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • System mBudowy

  Założenia opisane we wprowadzeniu do systemu mBudowy realizowane są przez aplikację zgrupowaną w czterech modułach:

  System  mBudowy składa się z czterech modułów:

  • Zarządzanie kontaktami – zarządzanie relacjami z szeroko rozumianym otoczeniem firmy
  • Zarządzanie przedsięwzięciami – planowanie, i zarządzanie realizacją  projektów / inwestycji.
  • Zarządzanie zasobami – bieżąca obsługa, zarządzanie, rezerwacje i rozliczanie czasu pracy zasobów sprzętowych i ludzkich firmy
  • Zarządzanie zaopatrzeniem – realizacja kompletnego procesu zaopatrzeniowego począwszy od zapotrzebowania materiałowego, przez obsługę gromadzenia ofert dostawców, aż po zamówienie i potwierdzenie dostawy.

  Dodatkowo realizacja inwestycji wspierana jest przez opisane w module zarządzania kontaktami:

  • System rejestracji, planowania i kontroli zadań oraz wydarzeń wraz z powiadomieniami i przypomnieniami (w tym mailowe i SMSowe)
  • Obsługę rejestru korespondencji wraz z możliwością przechowywania, katalogowania dokumentów  i ich powiązania z operacjami w systemie, etapami inwestycji itp.
  • Planowanie z wyprzedzeniem operacji, takich jak: zapotrzebowania materiałowe, fakturowanie, czynności obsługowe zasobów (np. przeglądy, badania) oraz definiowanie operacji cyklicznych

  Dzięki takiej strukturze, system mBudowy umożliwia internetową obsługę pełnego procesu biznesowego firmy: 

  • Począwszy od etapu negocjacji kontraktu z Klientem, przez zarządzanie i inwestycją, (harmonogramy, budżety, kontrola realizacji zadań, zarządzanie dokumentacją)
  • Obsługę oraz zarządzanie i rozliczanie kosztów pracy zasobów własnych firmy oraz podwykonawców
  • Wsparcie dla procesu zaopatrzenia materiałowego firmy i inwestycji
  • Obsługę udzielonych i uzyskanych gwarancji